Jezuitined05042020

Svätí a blahoslavení Spoločnosti Ježišovej

Pozzo Andrea

Jezuitská rehoľa s oficiálnym názvom Spoločnosť Ježišova vznikla schválením pápeža Pavla III. 27. septembra 1540. Prvé obdobie jej jestvovania bolo poznačené vnútornými i vonkajšími zápasmi o identitu a o jej uplatnenie vo vtedajšom rozbúrenom dejinnom ovzduší. Už v prvej rehoľnej generácii sa vyskytli prípady vážneho zlyhania, ale aj obdivuhodného kresťanského hrdinstva, ktoré Cirkev vo viacerých prípadoch uznala udelením titulu blahoslavených alebo svätých. Medzi týmito oslávenými sú starší i mladší rehoľníci, misionári, vyznávači i svedkovia krvi, mučeníci, z ktorých viacerí zahynuli násilnou smrťou ešte pred začatím práce v Pánovej vinici.

Keď Spoločnosť Ježišova vzrastala počtom a naplno rozvinula svoje pôsobenie, ťažkosti sa vyskytli ako v domácich tak aj zámorských misiách, školstve, v práci pri rozvoji kultúry, vedy a umenia. Aj tu sa vyskytli jezuiti, ktorých Cirkev poctila titulom blahoslavených alebo svätých pretože ich životný príklad bol hoden nasledovania. Veľká väčšina z nich potvrdila vlastnou krvou svoje zasvätenie sa Bohu a službe duší. Veľké skupiny tvorili japonský mučeníci, potom anglický, severoamerický, francúzsky a tiež nám blízky a známi košickí mučeníci.
Ani v období zrušenia Spoločnosti Ježišovej (1773 – 1814) nechýbali veľké osobnosti, ktoré priaznivo zasiahli do života Cirkvi a obohatili kresťanstvo. No v čase obnovujúcej sa rehole tých, ktorí dosahovali nadprirodzený stupeň kresťanskej dokonalosti, či vyliali svoju krv v misiách bolo menej. No veľkými výnimkami bol Jozef Pignatelli a čínsky mučeníci, ktorí zomreli za vieru.
Tiež v 20. storočí mnoho kňazov, rehoľníkov a laikov zaplatilo krvavú daň za vernosť Cirkvi aj tu nechýbali členovia jezuitskej rehole.
Nech sú pre každého z nás povzbudením veľké životné svedectvá a vytrvalosti vo viere, mnohokrát až po vyliatie krvi tých, ktorým Cirkev priznala nadprirodzený stupeň kresťanskej dokonalosti a tým aj právo na osobitnú úctu a odporúčanie na ich nasledovanie.

Abecedný zoznam životopisov svätých a blahoslavených Spoločnosti Ježišovej:

A
Bl. Rudolf Acquaviva (1550-1583)
Bl. Tomáš (Ján) Akaboši (1570?-1622) školastik - mučeník
Bl. Peter Gelabert Amer (1887-1936) rehoľný brat
Sv. Modest Andlauer (1847-1900)
Bl. René (Renát) Mária Andrieux (1742-1792)
Bl. Hieronym De Angelis (1568-1623) kňaz - mučeník
Sv. Jozef de Anchieta (1534-1597) misionár
Sv. Edmund Arrowsmith (1585-1628) kňaz - mučeník
Bl. Ralph Ashley (†1606) - mučeník
Bl. Ignác de Azevedo (1527-1570) misionár - mučeník

B
Bl. brazílski mučeníci zabití na ceste do misií (júl 1570)
Bl. Anton Baldinucci (1665-1717,) ľudový misionár
Bl. František Balmain (1733-1792)
Bl. Viliam Barrow (Harcourt) (1600-1679)
Bl. Narcis Basté Basté (1866-1936), kňaz
Sv. Róbert Bellarmín (1542-1621), biskup a učiteľ Cirkvi
Bl. Ján František Mária Benoît-Vourlat (1731-1792)
Sv. Ján Berchmans (1599-1621)
Bl. Peter Berno (1553?-1583)
Sv. Jakub Berthieu (1838-1896), misionár - mučeník
Sv. Ján de Brébeuf (1593-1649), kňaz
Sv. Alexander Briant (1553-1581), mučeník
Sv. Ján de Brito (1647-1693), kňaz - mučeník
Sv. Andrej Bobola (1591-1657), kňaz - mučeník
Bl. Jakub Július Bonnaud (1740-1792)
Bl. Ľudovít Thomas Bonnotte (1719-1792)
Sv. František de Borja (1510-1572)
Bl. Maturín Mikuláš Le Bous de Villeneuve (1731-1792)

C
Bl. Ján Caldwell (Fenwick) (1628-1679)
Sv. Edmund Campion (1540-1581) mučeník
Bl. Konštantín Carbonell Sempere (1866-1936) kňaz
Bl. Diego Carvalho (1578-1624) kňaz - mučeník
Sv. Ján (Juan) del Castillo (1596-1628)
Bl. Benedikt de Castro († 1570) školastik - mučeník
Bl. Vincent Caum (Kaun) (†1626) rehoľný brat - mučeník
Bl. Klaudius Cayx-Dumas (1724-1792)
Čínski mučeníci
Sv. Peter Claver (Klaver) (1580-1654) kňaz - misionár
Bl. Dominik Collins (†1602) mučeník
Sv. Klaudius La Colombiére (1641-1682) kňaz
Bl. Alfréd Simón Colomina (1877-1936) kňaz
Bl. Jozef Comaposada Tarrats (1878-1936) rehoľný brat
Bl. Ralf (Ralph) Corby (1598-1644) kňaz - mučeník
Bl. Ján Cornelius (1557?-1594) mučeník
Bl. Anton Correia († 1570) novic - mučeník
Bl. Ľudovít Correia († 1570) školastik - mučeník
Bl. Kamil Costanzo (1572-1622) kňaz - mučeník
Bl. Tomáš Cottam (1549-1582) mučeník
Bl. Šimon da Costa († 1570) novic - mučeník

D
Sv. Anton Daniel (1601-1648) kňaz
Sv. Pavol Denn (1847-1900)
Bl. Viliam Anton Delfaud (1733-1792)
Bl. Alex Delgado († 1570) novic - mučeník
Bl. Mikuláš Dinis († 1570) novic - mučeník

E
Bl. Gregor Escrivano († 1570) rehoľný brat - mučeník
Sv. Filip Evans (1645-1679) kňaz - mučeník

F

Bl. Peter Favre (1506 - 1546) pracovník na duchovnej obnove Cirkvi
Bl. Ján Fenwick (Caldwell) (1628-1679)
Bl. Ambróz Fernandes (1551-1620) mučeník
Bl. Anton Fernandes († 1570) novic - mučeník
Bl. Dominik Fernandes († 1570) rehoľný brat - mučeník
Bl. Emanuel Fernandes († 1570) školastik - mučeník
Bl. Ján Fernandes I. († 1570) školastik - mučeník
Bl. Ján (Jakub ?) Fernandes II. († 1570) školastik - mučeník
Bl. Peter de Fontoura († 1570) školastik - mučeník
Bl. Tomáš Sitjar Fortiá (1866-1936) kňaz
Bl. Anton Francisco (1553-1583) - mučeník
Bl. Jakub Friteyre-Durvé (1725-1792)
Bl. Dionýz Fugišima (†1622) rehoľný brat - mučeník
Bl. Gonzáles Fusai (1582-1622) školastik - mučeník

G
Bl. Klaudius František Gagniéres des Granges (1722-1792)
Bl. František Gárate (1857-1929) rehoľný brat
Sv. Tomáš Garnet (1575-1608) - mučeník
Sv. Karol Garnier (1606-1649) kňaz
Bl. Ján Gavan (Gawen) (1640-1679)
Bl. Vincent Sales Genovés (1881-1936) rehoľný brat
Sv. František de Geronimo (1642-1716) ľudový misionár
Bl. František Pérez Godoy († 1570) novic - mučeník
Bl. Andrej Goncalves († 1570) školastik - mučeník
Sv. Alojz Gonzága (1568-1591) - rehoľný študent teológie
Sv. Rochus González de Santa Cruz (1576-1628)
Bl. Ľudovít Campos Górriz (1905-1936) jezuitský spolupracovník
Sv. Ján Soan de Gotó (1578-1597) - mučeník
Sv. René Goupil (1607-1642) rehoľný brat
Sv. Melichar Grodecký (1584-1619) mučeník
Bl. Karol František Le Gué (1724-1792)
Bl. Peter Mária Guérin du Rocher (1731-1792)
Bl. Róbert František Guérin du Rocher (1736-1792)

H
Bl. Viliam Harcourt (Barrow) (1600-1679)
Bl. Elígius Herque du Roule (1741-1792)
Bl. Gonzáles Henriques ( - 1570) školastik - mučeník
Bl. Tomáš Holland (1600-1642) kňaz - mučeník
Sv. Albert Hurtado Cruchaga (1901-1952) kňaz

CH
Sv. Noel (Noél) Chabanel (1613?-1649) kňaz

I
Sv. Ignác z Loyoly 1491 - 1556 zakladateľ Spoločnosti Ježišovej
(prehľad z udalostí sv. Ignáca)
Bl. Viliam Ireland (Iremonger) (1636-1679) kňaz - mučeník
Sv. Remig Isoré (1852-1900)
Bl. Anton Ixida (Pinto) (1570-1632) kňaz - mučeník

J
Sv. japonskí mučeníci - († 1597)
Sv. Izák Jogues (1607-1646) kňaz

K
Sv. Peter Kanízius (1521-1597) cirkevný učiteľ
Bl. Ľudovít Kavara (†1622) školastik - mučeník
Bl. Vincent Kaun (Caum) (†1626) rehoľný brat - mučeník
Bl. Leonard Kimura (1575-1619) mučeník
Bl. Šebastián Kimura (1565-1622) kňaz - mučeník
Bl. Ján Kingoku (Čungoku) (1582-1622) školastik - mučeník
Bl. Ján Kinsako (†1626) rehoľný brat - mučeník
Sv. Jakub Kisai (1533-1597) - mučeník
Bl. Anton Kiumi (Kyěni) (1572-1622) školastik - mučeník
Sv. Peter Klaver (Claver) (1580-1654) kňaz - misionár
Sv. Stanislav Kostka 1550 - 1568 novic
Traja košickí mučeníci 1583 - 1619

L
Sv. Gabriel Lalemant (1610-1649) kňaz
Sv. Ján de La Lande († 1646) jezuitský pomocník
Bl. Alexander Karol Mária Lanfant (Lenfant) (1726-1792)
Bl. Klaudius Raoul (Rudolf) Laporte (1734-1792)
Sv. Dávid Henrich Lewis (1617-1679) kňaz - mučeník
Bl. František Hyacint Le Livec (de Trésurin) (1726-1792)
Bl. Šimon Lopes († 1570) školastik - mučeník

M
Bl. František de Magalhčes († 1570) novic - mučeník
Bl. Ján Krstiteľ Machado (1580-1617) - mučeník
Sv. Lev Ignác Mangin (1857-1900)
Bl. Ján de San Martín († 1570) novic - mučeník
Bl. Julián Maunoir (1606-1683) ľudový misionár
Bl. Rupert Mayer (1876-1945) kňaz
Bl. Ján de Mayorga († 1570) rehoľný brat - mučeník
Bl. Alvaro Mendes († 1570)) školastik - mučeník
Sv. Pavol Miki (1564-1597) - mučeník
Bl. Ján Charton de Millou (1736-1792)
Bl. Rajmund Grimaltos Monllor (1861-1936) rehoľný brat
Bl. Darío Hernández Morató (1880-1936) kňaz
Bl. Henrich Morse (1595-1645) kňaz - mučeník
Mučeníci francúzskej revolúcie

N
Sv. Ján (Juan) del Castillo (1596-1628)
Bl. Michal Nakašima (Nagashima) (1583-1628) rehoľný brat - mučeník
Bl. Ján Nelson (1534-1578) mučeník
Bl. Peter Nunes († 1570) školastik - mučeník

O
Sv. Ján Ogilvie (1579-1615) mučeník
Bl. Eduard Oldcorne (1560?-1606) mučeník
Bl. Augustín Ota (1570?-1622) rehoľný brat - mučeník
Sv. Mikuláš Owen (†1606) mučeník

P
Bl. František Page (†1602) mučeník
Bl. Alfonz Pacheco (1551-1583)
Bl. František Pacheco (1566-1626) kňaz - mučeník
Bl. Emanuel Pacheco († 1570) školastik - mučeník
Sv. Paraguajskí mučeníci (zomr. 1628)
Bl. Karol-Jeremiáš Bérauld du Pérou (1737-1792)
Sv. Jozef Pignatelli (1737-1811) kňaz
Bl. Anton Pinto (Ixida) (1570-1632) kňaz - mučeník
Bl. Diogo Pires († 1570) školastik - mučeník
Sv. Štefan Pongrác (1583 - 1619) mučeník
Bl. Michal Augustín Pro (1891-1927) kňaz - mučeník
Bl. Pavol Bori Puig (1864-1936) kňaz

R
Sv. Bernardín Realino (1530-1616) duchovný pastier
Sv. Ján František Régis (1597-1640) ľudový misionár
Bl. Brás Ribeiro († 1570) novic - mučeník
Bl. Peter Rinšei (Rinxei) (1588-1626) rehoľný brat - mučeník
Sv. Alfonz Rodríguez (1533-1617) rehoľný brat
Sv. Alfonz (Alonso) Rodríguez (1598-1628) rehoľný kňaz - mučeník
Bl. Emanuel Rodrigues († 1570) školastik - mučeník
Bl. Ľudovít Rodrigues († 1570) novic - mučeník
Bl. Vincent Jozef Le Rousseau de Rosencoat (1726-1792)
Sv. Jozef Mária Rubio (1864-1929) kňaz

S
Bl. Gašpar Sadamatzu (1567?-1626) rehoľný brat - mučeník
Bl. Salsettskí mučeníci - († 13. - 25. júla 1583)
Bl. Michal Saitô (Xumpo) (†1622) školastik - mučeník
Bl. Jakub Salés (1556- † 7. 2. 1593)
Bl. Peter Sampo (1582-1622) školastik - mučeník
Bl. Ferdinand Sánchez († 1570) školastik - mučeník
Bl. Peter Onizuka Sandaju (1603-1622) rehoľný brat - mučeník
Bl. Ján Sanjoaninho Adauctus († 1570) kandidát - mučeník
Bl. Viliam Saultemouche (1556?- † 7. 2. 1593)
Bl. Ján Anton Seconds (+ 1792)
Sv. severoamerickí mučeníci (zomr. 1642-1649)
Bl. Anton Soares († 1570) školastik - mučeník
Sv. Róbert Southwell (1561-1595) mučeník
Mučeníci španielskej republiky
Bl. Karol Spinola (1564-1622) kňaz - mučeník

T
Bl. Lev Tanaka (†1617) - mučeník
Bl. Jozef Tarrats Comaposada (1878-1936) rehoľný brat
Bl. Baltazár De Torres (1563-1626) kňaz - mučeník
Bl. Michal Tozó (†1626) rehoľný brat - mučeník
Bl. František Hyacint de Trésurin (Le Livec) (1726-1792)
Bl. Anton Turner (1628-1679)
Bl. Tomáš Tzugi (Tzuji) (1570?-1627) kňaz - mučeník

V
Bl. František Vareilhe-Duteil (1734-1792)
Bl. Amaro Vaz († 1570) novic - mučeník
Bl. Mikuláš Mária Verron (1740-1792)
Bl. Maturín Mikuláš de La Ville-Crohain (1731-1792)
Bl. Diego Alojz de San Vitores (1627-1672) kňaz - mučeník

W
Sv. Henrich Walpole (1558-1595) mučeník
Bl. Tomáš Whitbread (1618-1679) kňaz - mučeník
Bl. Tomáš Woodhouse († 1573) mučeník
Bl. Peter Wright (1603-1651) kňaz - mučeník

X
Sv. František Xaverský (1506-1552) misionár
Bl. Pavol Xinsuki (1581-1626) rehoľný brat - mučeník
Bl. Michal Xumpo (Saitô) (†1622) školastik - mučeník

Y
Bl. Šimon Yempo (1580-1623) rehoľný brat - mučeník

Z
Bl. Ján de Zafra († 1570) novic - mučeník
Bl. Ján Krstiteľ Zola (1575-1626) kňaz - mučeník
Bl. Štefan Zuraire († 1570) rehoľný brat - mučeník

Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Zasvätený život