Jezuitined05042020

Košice

Košice

Rezidencia

Komenského 14
040 01 Košice
Tel.: 055 / 72667 11 (vrátnica)
Fax: 055 / 72667 26
Stránka Košickej komunity a kostola


Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Sväté omše:
Všedné dni: 6:30, 18:30, v stredu aj 17:00 (svätá liturgia v Centre spirituality)
Nedeľa: 6:30, 8:30, 10:30 (iba počas šk. roka), 15:30 (svätá liturgia), 19:30
Prikázané sviatky cez týždeň: 6:30, 18:30 a 19:30
Prikázané sviatky v deň pracovného pokoja: 6:30, 8:30, 19:30, na Narodenie Pána (25. december), na Slávnosť Panny Márie Bohorodičky (1. január) a na Zjavenie Pána (6. január) aj 10:30
Iné slávnosti: podľa oznamov či aktualizácie na www.dokostola.sk

Spoveď:
Všedné dni: od 6.00 a od 18.00

Úmysly na sväté omše na daný mesiac zapisujeme v tretiu sobotu predchádzajúceho mesiaca po svätej omši o 18.30


Centrum spirituality Východ - Západ Michala Lacka

Komenského 14
040 01 Košice
Tel.: 055 / 72667 739, Fax: 055 / 72667 15
Internetová stránka Centra spirituality


Členovia komunity

Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Zasvätený život