Jezuitined05042020

Keď ťa Pán volá...

Zasvätený život

Jezuiti
Ako Ježišovi spoločníci žijeme svoju identitu vo svete mnohorakých obrazov a tvárí rôznych kultúr. Napriek rozdielnostiam to, čo nás zjednocuje ako jezuitov, je Kristus a rozhodnutie slúžiť mu: nebyť hluchý na volanie Pána, ale ochotný plniť jeho vôľu. Naše poslanie je: objaviť Krista tam, kde ho predtým nezbadali, a zjaviť ho tam kde nebol videný. Smerujeme k nájdeniu Boha vo všetkých veciach, čo nám svätý Ignác predkladá v Duchovných cvičeniach.

Jezuitský život

jezuitský život

Jezuitský život je jednou z foriem zasväteného života vychádzajúci zo spirituality sv. Ignáca, zakladateľa Spoločnosti Ježišovej. Jezuitský život a spôsob postupovania vychádza z postupovania duchovných cvičení, v ktorých Ignác neprestajne hľadal Božiu prítomnosť. Ignác predstavuje Krista, ktorý je v pohybe, prechádza dedinami a navštevuje synagógy, aby tam ohlasoval Kráľovstvo. Ide tam, kde ľudia bývajú a pracujú.

Čítať ďalej...

Aká je tvoja životná cesta?


Si pozvaný, aby si sa pozrel do hĺbky svojej duše a našiel v nej odpoveď na svoje túžby. Ak cítiš, že ťa Boh volá, si pozvaný, aby si to lepšie spoznal a aby si sa inšpiroval život sv. Ignáca. Človekom, ktorý nadchol mnohých, v nádeji, že rovnako nadchne aj teba. Sv. Ignác veril, že Boh má plán s každým z nás. Máš odvahu prísť a opýtať sa aký je Boží plán s tebou?

Čítať ďalej...

Noviciát

novic

Cieľ noviciátu je overenie povolania kandidáta do Spoločnosti. Deje sa to uvažovaním nad rozličnými zážitkami a skúškami, ktoré sú vlastné tomuto obdobiu. Sprevádzaní novicmajstrom sa novici pomocou experimentov formujú, skúšajú, učia a pri tom si osvojujú spôsob postupovania a apoštolské poslanie Spoločnosti. Dôležité je naučiť sa rozlišovať Božiu vôľu v kontexte úzkeho osobného vzťahu s Bohom, a zároveň zvládajúc komplikované a náročné situácie.

Čítať ďalej...

Život v školastikáte

skolastik

Po skončení dvojročnej formácie v noviciáte, kedy si tí čo sa rozhodli zasvätiť Bohu overujú svoje povolanie a prídu k záveru v osobnej modlitbe a v rozhovore pred zodpovednými predstavenými, že chcú naďalej týmto spôsobom nasledovať Krista chudobného, čistého a poslušného, skladajú prvé rehoľné sľuby. Týmto úkonom, ktorý je vyjadrením osobného a vnútorného presvedčenia rehoľníka, prijíma na seba nový stupeň v Spoločnosti Ježišovej. Ide o tesnejšie včlenenie do organizmu rehole.

Čítať ďalej...

Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Zasvätený život