Jezuitined05042020

Časopisy

Pravidelné štúdium, čítanie a meditovanie hodnotných textov, rozhovory a spoločné reflexie tvoria neoddeliteľnú súčasť jezuitského života.

Časopisy, ktoré vydáva pravidelne Spoločnosť ježišova na Slovensku:

Jezuiti dnes
je bulletin o živote a práci jezuitov a ich spolupracovníkov. Je pre tých, ktorí chcú byť informovaní o aktualitách a o tom, čo jezuiti robia na Slovensku a vo svete. Aj vy sa môžete podieľať na našich podujatiach.

Jezuiti dnes január 2014 PDF

Viera a život je dvojmesačník pre kresťanskú orientáciu. ponúka čitateľom základnú orientáciu v spleti aktuálnych osobných i spoločenských problémov spracovanú odborníkmi. Upozorňuje na hodnoty preverené časom a diela, ktoré zušľachťujú vnútorný život človeka.

Listy z noviciátu je 
polročník od novicov slovenskej a českej provincie SJ približuje život a čas formácie v noviciáte, osobitne jednotlivé experimenty. Vždy ponúka i nejaký aktuálny prvok ignaciánskej spirituality a pohľad do niektorého z diel jezuitov vo svete.

Posol je mesačník slovenských katolíkov – najstarší a stále najčítanejší slovenský katolícky časopis. Jeho hlavným poslaním je ohlasovať Krista a prehlbovať vieru, preto chce viac formovať ako informovať. Obsah tvoria témy: Úcta k Ježišovmu Srdcu, komentáre k úmyslom Apoštolátu modlitby, zamyslenia nad Písmom, úvahy nad udalosťami všedného života, svedectvá z prostredia chorých, životné príbehy, čítanie pre deti, správy zo života Cirkvi, ohlasy čitateľov.
Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Zasvätený život