Jezuitined05042020

Teologická fakulta Trnavskej univerzity


Kontaktné informácie

Teologická fakulta Trnavskej univerzity - TFTU
Kostolná 1, P.O. Box 173, 814 99 Bratislava
Tel.: 02 / 544 33 237, fax: 02 / 544 30 244

Internetová stránka: www.tftu.sk
Priatelia Aloisiana: www.priateliaaloisiana.sk

Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Zasvätený život