Jezuitined05042020

Pastorácia mládeže

Pastorácia mládeže
Pastorácia mládeže cpž
Pastorácia mládeže nnn
Magis 2014

Páter Generál Adolfo Nicolás SJ kladie pred jezuitov výzvu a apelujeme, aby sa nachádzali na miestach kde sú mladí, a tiež aby kvalita prítomnosti medzi mladými bola hlboká, opravdivá a kresťanská. Jezuiti na Slovensku sa venujú pastorácii mladých prostredníctvom nasledujúcich hlavných diel: Univerzitné pastoračné centrum v Trnave, spoločenstvá študentov a ďalších pri Teologickej fakulte a kostole v Bratislave, aktivity Jezuitského pastoračného centra v Piešťanoch, naša služba v CVX, internát v Košiciach, letná Xaveriáda, program JEV, Spoločenstvo Magis a tiež program Magis pred svetovými dňami mládeže, skupinka Communication aktivity pastorácie povolaní. 

Informácie o spoločenstvách a aktivitách:

Osmičky - Sväté omše v Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa
Pozývame vás na sv. omše, ktoré sú v jezuitskom kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v pondelok o 20.00 hod. Tieto sv. omše nám (okrem iného…) umožňujú vytvárať spoločenstvo s ďalšími vysokoškolákmi v Bratislave ako aj s neštudentami, mladými ľuďmi, ktorí už pracujú. Kontakt: P. Vlastimil Dufka SJ, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Modlitby so spevmi z TAIZÉ (Stíšenie v Starom meste)
Pozývame Vás na modlitbu so spevmi z TAIZÉ, ktorej súčasťou je počúvanie Božieho slova, prosby, meditatívne ticho a spev. Tieto modlitby sú v jezuitskom kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave obyčajne každý posledný piatok v mesiaci (okrem decembra, júla a augusta) o 20.15 hod. Modlitby so spevmi z Taizé sú príležitosťou k osobnejšiemu stretnutiu sa s Bohom v modlitbe…

Lectio divina
Pri jezuitskom Kolégiu Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave pôsobia dve spoločenstvá, založené na báze duchovného čítania Svätého Písma vo forme Lectio divina. Prvé spoločenstvo sa stretáva každý utorok o 19.00 hod. v pastoračnej miestnosti Kolégia Najsv. Spasiteľa. Jeho koordinátorkou je: Katka Kundríková, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Druhé spoločenstvo sa stretáva každý štvrtok o 18.45 hod. v pastoračnej miestnosti Kolégia Najsv. Spasiteľa. Jeho koordinátormi sú: Vlastimil Dufka SJ a sr. Lívia Marková CJ, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

MAGIS
Spoločenstvo Magis vzniklo po Svetových dňoch mládeže v Madride 2011. Je to spoločenstvom mladých, ktorí sa snažia žiť vo svojom každodennom živote z ignaciánskej spirituality.
Toto spoločenstvo sa stretávabkaždý štvrtok o 18.00 hod v pastoračnej miestnosti Kolégia Najsvätejšieho Spasiteľa (Františkánske nám. 4) v Bratislave. Taktiež na duchovných obnovách organizovaných každý štvrťrok a pri iných spoločných aktivitách, výletoch...
Bližšie informácie o spoločenstve nájdete na bogu: www.jezuiti.sk/blog/magis
Kontakt: Alenka Kucková, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

COMMUNICATION
Skupinka Communication funguje od prvého spoločného týždňa v rámci letnej ignaciánskej aktivity pre mladých, Xaveriády 2009. Odvtedy sa mladí zo spoločenstva stretávajú každé druhé sobotné poobedie u jezuitov, na spoločných výletoch, ale aj na chatových pobytoch 4-krát do roka kde nechýba duchovno, prechádzky a spoločenstvo.
V lete nás obvykle čaká týždňový hlbší program v lone prírody. Naše duchovné aktivity stavajú na unikátnej filozofii a spiritualite sv. Ignáca z Loyoly.
Ak chceš toto všetko zažiť v spoločenstve rôznorodých ľudí, ktorí ale majú jedno a to najdôležitejšie spoločné, pridaj sa!
Kontakt: Sr. Ľubomíra CJ: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Spoločenstvo kresťanského života CVX
V duchu ignaciánskej spirituality sa v živote snažíme hľadať Boha v službe druhým. V modlitbe a vo vnímavosti na Božiu prítomnosť v našom srdci sa usilujeme zistiť ako Boh chce, aby sme mu slúžili v iných.
Spôsob, ktorým žijeme a vyjadrujeme túto službu závisí od darov, ktoré máme, od situácie a životného stavu, v ktorej sa nachádzame (slobodný alebo vydatá, laik alebo zasvätený).
Naša služba Bohu a Jeho kráľovstvu je predovšetkým doma a v rodine, prípadne aj v miestnom spoločenstve a farnosti. Vďaka podpore a modlitbe stretiek, v ktorých zdieľame svoju životnú skúsenosť a ktoré majú svoj veľký podiel na objavovaní toho, kde nás Boh chce mať, má aj táto činnosť komunitný rozmer.
Za hlavnú misiu nášho spoločenstva momentálne považujeme službu vedenia stretiek, duchovných obnov a duchovných cvičení pre mladých ľudí, ktorí túžia po hlbšom vzťahu k Bohu.
Ďalšou službou, ktorej sa venujeme je evanjelizácia na internete. Naši členovia vďaka podpore Mediálneho grantu KBS pripravujú portal kresťanských podujatí www.vyveska.sk a organizujú stretnutia kresťanských organizácii, ktoré sa angažujú na internetovom poli.
Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Viac informácií na stránke: www.cvx.sk

 

Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Zasvätený život